Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

Thời khóa biểu chuyên môn

LỊCH HỌC TACB2
LỊCH HỌC TACB2

Thời khóa biểu cho sinh viên năm nhất

TKB Tiếng Anh học kỳ I cho K62 năm học 2021-2022
TKB Tiếng Anh học kỳ I cho K62 năm học 2021-2022

K62 Schedule - Basic and Supplementary English

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61
Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61

Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHOA BIỂU K61 HỌC KỲ II  

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời khóa biểu chuyên môn học kỳ I - 1920  

SYLLABUS TIENG ANH CƠ BẢN 2 - CTTT 10
SYLLABUS TIENG ANH CƠ BẢN 2 - CTTT 10

SYLLABUS TIENG ANH CƠ BẢN 2 - CTTT 10  

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2
THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2  

ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN TACB1- CTTT10
ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN TACB1- CTTT10

ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN TACB1- CTTT10  

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC HẬU KIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC HẬU KIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

VỀ CÔNG TÁC HẬU KIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ  

SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)
SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020  

DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1 CTTT10
DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1 CTTT10

DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1

MIDTERM BE1 RESULT CTTT10
MIDTERM BE1 RESULT CTTT10

MIDTERM BE1 RESULT

THỜI KHÓA BIỂU NĂM NHẤT CTTT10
THỜI KHÓA BIỂU NĂM NHẤT CTTT10

CTTT10. SCHEDULE FOR FIRST SEMESTER  

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IBL VÀ GMA
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IBL VÀ GMA

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IBL VÀ GMA

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN NGUYÊN LÍ CƠ BẢN I
DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN NGUYÊN LÍ CƠ BẢN I

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN NGUYÊN LÍ CƠ BẢN I

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020 

Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020
Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ban Đào tạo mở đợt đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2019 - 2020. 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO KHÓA 09
THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO KHÓA 09

Lịch học Giáo dục Quốc phòng cho khóa 09

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ MÔN ANH VĂN CƠ BẢN 2
THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ MÔN ANH VĂN CƠ BẢN 2

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ MÔN ANH VĂN CƠ BẢN 2

DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP
DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP

DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08
ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09
ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09

ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)
CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI FINAL TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI FINAL TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ PHÒNG THI FINAL TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BASIC ENGLISH1 CÁC LỚP CTTT09
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BASIC ENGLISH1 CÁC LỚP CTTT09

Lịch thi Final Tiếng Anh cơ bản 1 của khóa 09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)
SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019

ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN
ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN

This is a short introduction to the course of ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS by Prof. IAN NEWMAN, International School & Education.

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019
Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY - PROF. DR. RYAN DUDLEY
INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY  - PROF. DR. RYAN DUDLEY

This is a short introduction to the course of GEOPOLITICS OF ENERGY by Prof. RYAN DUDLEY, International School & Education.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO
INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO

This is a short introduction to the course of INTRO TO MODERN BUSINESS by Prof. HOSHINO, International School & Education.

INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE
INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE

This is a short introduction to the course of ETHICS by Prof. JULIE, International School & Education.

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH
INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH

This is a short introduction to the course of GLOBALIZATION OF CULTURE by Dr. Thai Van Vinh, International School & Education.