Tiếng ViệtTiếng Anh

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM HỌC 2023 - 2024

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành "Kinh tế hàng hải"
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành "Kinh tế hàng hải"

Các thông tin giới thiệu về chuyên ngành "Kinh tế hàng hải" của Chương trình tiên tiến - Đại học Hàng hải Việt Nam

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành "Kinh doanh quốc tế và Logistics"
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành "Kinh doanh quốc tế và Logistics"

Các thông tin giới thiệu về chuyên ngành "Kinh doanh quốc tế và Logistics" của Chương trình tiên tiến - Đại học Hàng hải Việt Nam

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo CTTT bậc đại học
Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo CTTT bậc đại học

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo CTTT bậc đại học

Những lí do chọn chương trình tiên tiến Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Những lí do chọn chương trình tiên tiến   Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Sinh viên Viện ĐTQT phấn khởi tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, báo Tuổi trẻ tại ĐHHHVN năm 2016
Sinh viên Viện ĐTQT phấn khởi tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, báo Tuổi trẻ tại ĐHHHVN năm 2016

Matriculation list of 2nd aspiration for Advanced program in 2015-2016
Matriculation list of 2nd aspiration for Advanced program in 2015-2016

Matriculation list of 2nd aspiration for Advanced program in 2015-2016

Danh sách thi Tiếng Anh Đầu vào CTTT Đợt 2 năm học 2015-2016
Danh sách thi Tiếng Anh Đầu vào CTTT Đợt 2 năm học 2015-2016

Danh sách thi Tiếng Anh Đầu vào CTTT Đợt 2 năm học 2015-2016

(Cập Nhật 20/08) Danh Sách Thi Xét Tuyển Tiếng Anh Đầu vào CTTT 2015_Đợt 1 (23/8/2015)
(Cập Nhật 20/08) Danh Sách Thi Xét Tuyển Tiếng Anh Đầu vào CTTT 2015_Đợt 1 (23/8/2015)

( Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký vào ngày 20/08) Danh Sách Thi Xét Tuyển Tiếng anh Đầu vào CTTT 2015_Đợt 1  (23/8/2015)

Thông tin Tuyển sinh Chương trình tiên tiến (liên kết với Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ)
Thông tin Tuyển sinh Chương trình tiên tiến (liên kết với Học viện Hàng hải  California – Hoa Kỳ)

Chương trình tiên tiến là dự án của Bộ GD&ĐT, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường Đại học có uy tín tại Việt Nam

Những lí do chọn chương trình tiên tiến
Những lí do chọn chương trình tiên tiến

Những lí do chọn chương trình tiên tiến tại Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.