Tiếng ViệtTiếng Anh

Chúc mừng nhóm sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022 - 2023
Chúc mừng nhóm sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022 - 2023

              Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động thường niên được Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào NCKH trong sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng nghiên cứu về các chủ đề, lĩnh vực mình quan tâm. Đây cũng là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.

NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN ĐTQT
NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN ĐTQT

NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN ĐTQT

Thông báo đăng ký NCKHSV 2020-2021
Thông báo đăng ký NCKHSV 2020-2021

Thông báo đăng ký NCKHSV 2020-2021

NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ THỨ 8 - THÁNG 9 2020
NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ THỨ 8 - THÁNG 9 2020

Journal of Student Research Volume 8 - Spring 2020

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN
THÔNG BÁO NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN  

Hướng dẫn học Online đối với sinh viên Viện đào tạo quốc tế
Hướng dẫn học Online đối với sinh viên Viện đào tạo quốc tế

Hướng dẫn học Online đối với sinh viên Viện đào tạo quốc tế

NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ THỨ 7 - THÁNG 9 2019
NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ THỨ 7 - THÁNG 9 2019

Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên số thứ 7 - Tháng 9 2019

Buổi nghiệm thu Nghiên Cứu Khoa Học sinh viên VĐTQT 2019
Buổi nghiệm thu Nghiên Cứu Khoa Học sinh viên VĐTQT 2019

Buổi nghiệm thu NCKH sinh viên của Viện Đào tạo quốc tế năm học 2018 - 2019 ngày 11/04/2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên số thứ 6 - Tháng 3 2019
Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên số thứ 6 - Tháng 3 2019

Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên số thứ 6 - Tháng 3 2019

Sinh Viên Viện Đào Tạo Quốc Tế đạt giải thưởng NCKH cấp trường năm học 2015-2016
Sinh Viên Viện Đào Tạo Quốc Tế đạt giải thưởng NCKH cấp trường năm học 2015-2016

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Thông báo về Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Thông báo tổ chức tọa đàm thông tin khoa học phục vụ đề tài NCKH
Thông báo tổ chức tọa đàm thông tin khoa học phục vụ đề tài NCKH

Thông báo v/v tổ chức tọa đàm thông tin khoa học phục vụ đề tài NCKH

Nội San Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Số 02
Nội San Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Số 02

Nội San Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Số 02

Thông báo nội san khoa học 02/2014
Thông báo nội san khoa học 02/2014

Thông báo nội san khoa học 02/2014

Nội San Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Số 01
Nội San Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Số 01

Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết : http://issuu.com/aaronlinh/docs/noi_san_khoa_hoc_sinh_vien_01/1