Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo tổ chức tọa đàm thông tin khoa học phục vụ đề tài NCKH

Cập nhật: 15-06-2015 12:00:00 | Nghiên cứu Khoa học | Lượt xem: 1053

Thông báo v/v tổ chức tọa đàm thông tin khoa học phục vụ đề tài NCKH

Thời gian: 09h00 ngày 19/06/2015
 
Địa điểm: Tại phòng đọc điện tử thư viện - 207-C6
 
Nội dung: Tọa đàm trao đổi thông tin khoa học phục vụ đề tài nghiên cứu Khoa học giữa Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia và Nhà Trường.
 
Kính mời: BGH, Viện Nghiên cứu Phát triển, Phòng Khoa học Công nghệ, Viện Đào tạo sau Đại học, Trung tâm Quản trị Mạng, các nhà khoa học và các em sinh viên quan tâm.
 
 
Trân trọng thông báo

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi