Tiếng ViệtTiếng Anh

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế

Cập nhật: 29-09-2017 11:28:39 | Cơ cấu tổ chức | Lượt xem: 1330

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế

 

TS. Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (ISE)

Di động: 096.888.22.99 

Email: nguyenminhduc@vimaru.edu.vn

- Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Đối ngoại:

ThS. Trần Thị Thu Hà. Di động: 0945.605.187. Email: haimet@vimaru.edu.vn

- Ban Đào tạo: Tel: 0313.261.795. Fax: 0313.261.083

Chuyên viên: ThS. Ngô Ngọc Hà. Di động: 0989.418.186. Email: ngongocha@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Thảo. Di động: 0982.210.118. Email: thaontm.imet@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Đỗ Thị Thương. Di động: 0988.666.748.Email: thuong.ise@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Trần Đức Vượng. Di động: 0127.4758.840. Email: vuongtd.ise@vimaru.edu.vn

Giảng viên: TS. Nguyễn Cảnh Lam. Di động: 0988668829. Email: nguyencanhlam@vimaru.edu.vn

- Ban Đối ngoại: Tel: 0313.261.999. Fax: 0313.261.083

Phó trưởng ban Đối ngoạiThS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Tel: 0936.268.800. Email: thuy.imet@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Hiền Trang. Di động: 0934.661.104. Email: trang.ise@vimaru.edu.vn

Chuyên viên : Đào Thị Thu Hà. Di động; 0169.289.5179. Email: hadtt.ise@vimaru.edu.vn

Ban Tài chính: Tel: 0313.261.083. Fax: 0313.261.083

Chuyên viên: Phạm Thị Bảo Nhung. Di động: 0936631859. Email: nhunghltv@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Phạm Thị Kim Chi. Di động: 0121.529.4697. Email: chiptk.ise@vimaru.edu.vn

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi