• Làm từ thiện cùng sinh viên ISE Cho cuộc sống ý nghĩa!

  • Chúc mừng năm mới 2015!


  •  

    Màu xanh tình nguyện của chúng tôi có mặt khắp nơi!

  • Trải nghiệm một môi trường quốc tế năng động Thỏa sức tham gia các hoạt động

  • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý liên kết với ĐH IMC Krems (Áo)

Tuyển sinh

Thông Báo Tuyển sinh thạc sĩ Quản lý liên kết giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems

Thông Báo Tuyển sinh thạc sĩ Quản lý liên kết giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và  Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với trường Đại học Khoa học Ứng dụng KremsIMC Krems - Cộng hòa Áo thông báo tuyển sinh hệ Cao học tiêu chuẩn Châu Âu theo chương trình lien kết giữa 2 ...

Lúc 17:47 PM ngày 26.12.2014511

Tin khác

Đào tạo

Khảo thí ngoại ngữ

Góc sinh viên

Hỗ trợ trực tuyến

Facebook Fanpage