Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu dự kiến IBL0403 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL0403 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL0403

Thời khóa biểu dự kiến IBL05 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL05 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL05

Thời khóa biểu dự kiến IBL07 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL07 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL07

Thời khóa biểu dự kiến IBL06 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL06 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL06 

Thời khóa biểu dự kiến GMA học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến GMA học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu GMA

Thời khóa biểu CTTT08
Thời khóa biểu CTTT08

Thời khóa biểu CTTT08

Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07
Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

Lớp nâng cao kỹ năng

Thời gian biểu lớp ôn IELTS
Thời gian biểu lớp ôn IELTS

Lớp IELTS cho sinh viên thi lại

Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khóa 06

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL04

Thời khóa biểu 05 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu 05 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khóa 05

GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018
GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018
IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

Thời khóa biểu các lớp GDTC
Thời khóa biểu các lớp GDTC

Thời khóa biểu các lớp GDTC

Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)
Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)

Thời khóa biểu GMA học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu GMA học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu GMA

Thời khóa biểu IBL06 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL06 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL06

Thời khóa biểu IBL05 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL05 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL05

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL04

Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07
Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07

Schedule of CTTT07

Thời khóa biểu CTTT07 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu CTTT07 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Thông báo lịch học GDQP
Thông báo lịch học GDQP

Kế hoạch thực tập 1 ngành IBL và GMA năm học 2015-2016
Kế hoạch thực tập 1 ngành IBL và GMA năm học 2015-2016

Ban Đào tạo xin thông báo kế hoạch chi tiết thực tập 1 ngành GMA và IBL như sau:

Thời khóa biểu IBL06 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu IBL06 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA06 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA06 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu IBL05 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu IBL05 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA05 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA05 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA04 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA04 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA03 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA03 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch học môn GDTC
Lịch học môn GDTC

The new schedule for Macroeconomics class
The new schedule for Macroeconomics class

Thời khóa biểu môn Ocean Politics
Thời khóa biểu môn Ocean Politics

Lịch học hai môn tự chọn cho sinh viên lớp IBL0402
Lịch học hai môn tự chọn cho sinh viên lớp IBL0402

Thời khóa biểu các khóa học bổ sung
Thời khóa biểu các khóa học bổ sung

Thời khóa biểu GMA 03 kỳ 2 năm 2015-2016
Thời khóa biểu GMA 03 kỳ 2 năm 2015-2016

Các môn Special topics, Geopolitics of Energy do trục trặc giảng viên chưa confirm được chính xác ngày, sẽ được bổ sung sau và sẽ được sắp xếp để tránh trùng với những lịch học đã có

Thời khóa biểu IBL 04 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu IBL 04 kỳ 2 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu GMA0304 và GMA04 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu GMA0304 và GMA04 kỳ 2 năm học 2015-2016

2 môn Comparative Maritime Policies và The Geopolitics of Energy do trục trặc nên chưa confirm được chính xác ngày nhưng sẽ sắp xếp để không trùng với lịch môn khác

Thời khóa biểu GMA 05 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu GMA 05 kỳ 2 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016

Sang học kỳ mới, tất cả sinh viên IBL khóa 05 sẽ gộp chung thành 1 lớp duy nhất là IBL05

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN