Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07

Cập nhật: 13-12-2016 12:00:00 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 1116

Schedule of CTTT07

Ban Đào tạo xin thông báo

Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07

Lưu ý: lịch học triết học vẫn duy trì cho đến khi có thông báo mới

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi