Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Cập nhật: 19-09-2018 02:05:12 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 3337

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Sinh viên CTTT09 theo dõi chi tiết thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần Tiếng anh cơ bản 1 và Danh sách lớp như sau:

- THỜI KHÓA BIỂU (UPDATED NGUYÊN LÝ 1)

- THỜI KHÓA BIỂU (từ ngày 24-28/9/2018)

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 1/10/2018

 

- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:

- DANH SÁCH LỚP:

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi