Tiếng ViệtTiếng Anh

TUYỂN DỤNG CÔNG TY EASTMEN SHIPPING PTE LTD
TUYỂN DỤNG CÔNG TY EASTMEN SHIPPING PTE LTD

Công ty Eastmen Shipping PTE LTD đang tuyển dụng: (1Admin+2Trainees)

Tuyển dụng của công ty Yang Ming Shipping
Tuyển dụng của công ty Yang Ming Shipping

Hiện tại công ty Yang Ming Shipping đang tuyển 1 vài vị trí, bao gồm sale manager, senior sales, container equipment controller vaf business staff tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh.

HỘI THẢO VIỆC LÀM CỦA CÔNG TY LG DISPLAY HẢI PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
HỘI THẢO VIỆC LÀM CỦA CÔNG TY LG DISPLAY HẢI PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hãy nhanh tay điền vào form đăng ký online để được sắp xếp phỏng vấn sớm theo thứ tự vào ngày 21/12/2017.