Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MOS CHO SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MOS CHO SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức tuyển sinh các lớp về chứng chỉ tin học MOS (Microsoft Office  Specialist) cho sinh viên của Viện