Tiếng ViệtTiếng Anh

HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/3/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/3/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 29/3/2020.

Phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020
Phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020.

HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/2/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/2/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 29/2/2020.

Phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019
Phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019.

KẾT QUẢ THI TOEIC CÓ PHIẾU ĐIỂM 19/1/2020
KẾT QUẢ THI TOEIC CÓ PHIẾU ĐIỂM 19/1/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 19/1/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 3/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍ
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 3/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍ

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3/2020 và điều chỉnh lệ phí thi áp dụng từ tháng 3/2020.

Điểm thi TOEIC 19/1/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 19/1/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 19/1/2020.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 2/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 2/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 2/2020.

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 19/1/2020
DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

CÁC TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ BẤT THƯỜNG TOEIC 19/1/2020
CÁC TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ BẤT THƯỜNG TOEIC 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo các trường hợp cần bổ sung hồ sơ thi TOEIC ngày 19/1/2020.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 19/1/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 19/1/2020.

ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019
ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019

ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019

Điểm thi TOEIC 29/12/2019 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 29/12/2019 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 29/12/2019.

THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019
THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019

THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 1/2020.

DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019
DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019
ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019

ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.19
ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.19

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN
THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN

THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỢT THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019
DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019

TB ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019
TB ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 27/10/2019
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH THI NGÀY 27/10/2019  

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19

ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19
ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19

ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019

DS chia ca TOEIC ngày thi 29.9.19
DS chia ca TOEIC ngày thi 29.9.19

THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHIA CA ĐỢT THI NGÀY 29.9.19  

Thông báo lùi lịch thi TOEIC
Thông báo lùi lịch thi TOEIC

Xin thông báo: Do số lượng đăng ký thi ngày 25/8/2019 không đủ để tổ chức thi, lịch thi sẽ được bố trí lùi lại vào ngày 29/9/2019. Mong các thí sinh thông cảm cho sự bất tiện này.

Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019
Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019

Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019

Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019
Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019

Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019  

Thông báo Retake TOEIC ngày thi 28/7/2019 - ĐH Hàng hải
Thông báo Retake TOEIC ngày thi 28/7/2019 - ĐH Hàng hải

Nội dung thông báo:

Thông báo thi TOEIC Tháng 8 - 25/08/2019
Thông báo thi TOEIC Tháng 8 - 25/08/2019

Thông báo thi TOEIC Tháng 8 - 25/08/2019

Danh sách chia ca thi TOEIC 28/07/2019
Danh sách chia ca thi TOEIC 28/07/2019

Danh sách chia ca thi TOEIC 28/07/2019

Danh sách thi TOEIC ngày 28/07/2019
Danh sách thi TOEIC ngày 28/07/2019

Danh sách thi TOEIC ngày 28/07/2019

Thông báo thi TOEIC Tháng 7 - 28/07/2019
Thông báo thi TOEIC Tháng 7 - 28/07/2019

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 7 - 28/07/2019