Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 23/6/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018.

Đã có điểm thi ngày 03/06/2018
Đã có điểm thi ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi ngày 03/06/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 26 & 27/5/2018
Đã có phiếu điểm thi 26 & 27/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi ngày 26 & 27/5/2018. 

Đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018
Đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 6/2018. 

Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 03/06/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 26/5/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 13/5/2018
Đã có phiếu điểm thi 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày thi 13/5/2018. 

Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018
Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 26/5/2018. 

Thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018
Thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 13/5/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018.

Đã có phiếu điểm thi 22/4/2018
Đã có phiếu điểm thi 22/4/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 22/4/2018.

Đã có điểm thi ngày 22/4/2018
Đã có điểm thi ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 22/4/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC tháng 5/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018
Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 24/3/2018.

Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018
Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi Toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi Toeic ngày 24/03/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 04/2018

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1.

Phiểu điểm thi 20/01/2018
Phiểu điểm thi 20/01/2018

Viện ĐTQT thông báo về phiếu điểm thi ngày 20/01/2018

ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018
ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi Toeic ngày 20/01/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi toeic ngày 24/03/2018

Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018
Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018. 

Đã có phiếu điểm ngày 24/12
Đã có phiếu điểm ngày 24/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 24/12.

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018
Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018

Danh sách thi TOEIC ngày 24/12
Danh sách thi TOEIC ngày 24/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 24/12 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11.

Đã có phiếu điểm thi ngày 12/12
Đã có phiếu điểm thi ngày 12/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 12/12.

Danh sách thi Toeic ngày 24/12/2017
Danh sách thi Toeic ngày 24/12/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 24/12 

Điểm thi TOEIC ngày 12/12
Điểm thi TOEIC ngày 12/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi Toeic ngày 12/12/2017.

Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 19/11
Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 19/11

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 19/11.