Tiếng ViệtTiếng Anh

Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động. Hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ Viện đối với CLB.
Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động. Hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ Viện đối với CLB.

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Liên chi Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên Viện, các Câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.