Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN GMA04 VÀ IBL04 (THÁNG 01 NĂM 2018)
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN GMA04 VÀ IBL04 (THÁNG 01 NĂM 2018)

Viện ĐTQT thông báo quyết định tốt nghiệp của sinh viên GMA04 và IBL04 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018
THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu TACB2

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đơt 1 năm 2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018

Thời khóa biểu dự kiến IBL0403 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL0403 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL0403

Thời khóa biểu dự kiến IBL05 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL05 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL05

Thời khóa biểu dự kiến IBL07 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL07 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL07

Thời khóa biểu dự kiến IBL06 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến IBL06 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL06 

Thời khóa biểu dự kiến GMA học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu dự kiến GMA học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu GMA

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH
QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH

DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (THÁNG 12/2017)
DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (THÁNG 12/2017)

VIỆN ĐTQT THÔNG BÁO DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (2/12/2017 & 9-10/12/2017)

ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08
ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08

ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08

Danh sách đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017
Danh sách đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS
THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS

Quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017
Quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017

Viện ĐTQT thông báo về quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM CÁC ĐỢT CÒN LẠI TỪ 7 - 19/11/2017
DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM CÁC ĐỢT CÒN LẠI TỪ 7 - 19/11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách học kỹ năng mềm các đợt còn lại từ 7-19/11/2017

Quyết định thực tập 2 - GMA05
Quyết định thực tập 2 - GMA05

Viện ĐTQT thông báo Quyết định thực tập 2 cho sinh viên GMA05

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 1 (3,4 THÁNG 11 NĂM 2017)
DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 1 (3,4 THÁNG 11 NĂM 2017)

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên lớp Kỹ năng mềm đợt 1 (3,4/11/2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08

DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10/2017
DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10/2017

[DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10]

THÔNG BÁO LỊCH HỌC NLCB1 CHO SINH VIÊN CTTT08 THÁNG 10/2017
THÔNG BÁO LỊCH HỌC NLCB1 CHO SINH VIÊN CTTT08 THÁNG 10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch học NLCB1 cho sinh viên CTTT08 tháng 10/2017

DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách cố vấn học tập và chuyên viên phụ trách năm học 2017-2018

BẢO VỆ THỰC TẬP 1
BẢO VỆ THỰC TẬP 1

Ban Đào tạo thông báo lịch BẢO VỆ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH các lớp GMA06 và IBL06.

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH KỸ NĂNG MỀM
DANH SÁCH KỸ NĂNG MỀM

DANH SÁCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2017  

LỊCH HỌC LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN
LỊCH HỌC LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LỊCH HỌC LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Thời khóa biểu CTTT08
Thời khóa biểu CTTT08

Thời khóa biểu CTTT08

Danh sách chia lớp học phần tiếng Anh cơ bản 1 CTTT08
Danh sách chia lớp học phần tiếng Anh cơ bản 1 CTTT08

DS sinh viên 08

LỊCH HỌC CTTT08
LỊCH HỌC CTTT08

Lịch học CTTT08.  Vui lòng cập nhật bài viết để biết thêm chi tiết.

Kế hoạch thực tập 1 - đợt 2 tháng 8/2017
Kế hoạch thực tập 1 - đợt 2 tháng 8/2017

Kế hoạch thực tập

Danh sách sinh viên thực tập 1 đợt 2 - tháng 8/2017
Danh sách sinh viên thực tập 1 đợt 2 - tháng 8/2017

danh sách sinh viên thực tập 1

Danh sách lớp chuyên môn khóa 07
Danh sách lớp chuyên môn khóa 07

Danh sách lớp chuyên môn khóa 07

Danh sách sinh viên thực tập 2 - 24/7/2017
Danh sách sinh viên thực tập 2 - 24/7/2017

Danh sách sinh viên thực tập 2 - tháng 7/2017

Kê hoạch thực tập 1 - tháng 6/2017
Kê hoạch thực tập 1 - tháng 6/2017

Kế hoạch thực tập 1

Danh sách sinh viên thực tập 1 - đợt 1 tháng 6/2017
Danh sách sinh viên thực tập 1 - đợt 1  tháng 6/2017

Thực tập 1 - đợt tháng 6/2017

Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07
Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

Lớp nâng cao kỹ năng

Thời gian biểu lớp ôn IELTS
Thời gian biểu lớp ôn IELTS

Lớp IELTS cho sinh viên thi lại

DS sinh viên thi Đường lối CM của ĐCSVN
DS sinh viên thi Đường lối CM của ĐCSVN

DS sinh viên

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN