Tiếng ViệtTiếng Anh

ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN
ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN

This is a short introduction to the course of ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS by Prof. IAN NEWMAN, International School & Education.

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019
Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY - PROF. DR. RYAN DUDLEY
INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY  - PROF. DR. RYAN DUDLEY

This is a short introduction to the course of GEOPOLITICS OF ENERGY by Prof. RYAN DUDLEY, International School & Education.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO
INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO

This is a short introduction to the course of INTRO TO MODERN BUSINESS by Prof. HOSHINO, International School & Education.

INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE
INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE

This is a short introduction to the course of ETHICS by Prof. JULIE, International School & Education.

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH
INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH

This is a short introduction to the course of GLOBALIZATION OF CULTURE by Dr. Thai Van Vinh, International School & Education.

INTRODUCTION TO GLOBAL LOGISTICS - DR. THAI VAN VINH
INTRODUCTION TO GLOBAL LOGISTICS - DR. THAI VAN VINH

This is a short introduction to the course of Global Logistics by Dr. Thai Van Vinh, International School & Education.

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp
Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

INTRODUCTION TO BUSINESS DECISION ANALYSIS - Dr. Mai Ly
INTRODUCTION TO BUSINESS DECISION ANALYSIS - Dr. Mai Ly

 This is a short introduction to the course of BUSINESS DECISION ANALYSIS by Dr. MAI LY, International School & Education.

INTRODUCTION TO LOGISTICS CASE ANALYSIS - Dr. Chandra
INTRODUCTION TO  LOGISTICS CASE ANALYSIS - Dr. Chandra

This is a short introduction to the course of LOGISTICS CASE ANALYSIS by Dr. CHANDRA, International School & Education.

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN.

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9

QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2018

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL
Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08
KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)

INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA
INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA

This is a short introduction to the course ò Comparative Maritime Policies by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2
DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2

Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ
Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ

Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM

Thông báo về việc xét tốt nghiệp hàng năm

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08
KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL BUSINESS I by Prof. TORBEN JESSEN, International School & Education.

ĐIỂM THI HỌC PHẦN TACB2 - CTTT08
ĐIỂM THI HỌC PHẦN TACB2 - CTTT08

Điểm thi TACB2 CTTT08

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ
DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018
THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018
Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018 Học từ thứ 2- thứ 6 trong vòng 3 tuần, từ 7-25/5/2018

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018

GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08
GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08

GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu (sinh viên mở sheet có tên lớp đăng ký môn học để xem chi tiết)

Thực tập 1 (lớp bổ sung)
Thực tập 1 (lớp bổ sung)

Thực tập 1

DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03
DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03

DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB2 - CTTT08 NGÀY 17/3/2018
THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB2 - CTTT08 NGÀY 17/3/2018

Thi giữa kỳ TACB2

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL
LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL