Tiếng ViệtTiếng Anh

DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP
DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP

DECISION ON ACCEPTING THE FOLLOWING STUDENTS TO DO THE FINAL INTERNSHIP

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08
ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09
ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09

ĐIỂM THI FINAL EXAM BASIC ENGLISH I - CTTT09

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)
CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI FINAL TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI FINAL TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ PHÒNG THI FINAL TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BASIC ENGLISH1 CÁC LỚP CTTT09
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BASIC ENGLISH1 CÁC LỚP CTTT09

Lịch thi Final Tiếng Anh cơ bản 1 của khóa 09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG HỖ TRỢ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM ĐÃ MẤT CHO SINH VIÊN

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)
SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019

ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN
ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN

This is a short introduction to the course of ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS by Prof. IAN NEWMAN, International School & Education.

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019
Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09
THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY - PROF. DR. RYAN DUDLEY
INTRODUCTION TO GOEPOLITICS OF ENERGY  - PROF. DR. RYAN DUDLEY

This is a short introduction to the course of GEOPOLITICS OF ENERGY by Prof. RYAN DUDLEY, International School & Education.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP LGE 5/10/2018

INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO
INTRODUCTION COUSRE INTRO TO MODERN BUSINESS - PROF. HOSHINO

This is a short introduction to the course of INTRO TO MODERN BUSINESS by Prof. HOSHINO, International School & Education.

INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE
INTRODUCTION TO ETHICS - PROF. JULIE

This is a short introduction to the course of ETHICS by Prof. JULIE, International School & Education.

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH
INTRODUCTION TO GLOBALIZATION OF CULTURE - DR. THAI VAN VINH

This is a short introduction to the course of GLOBALIZATION OF CULTURE by Dr. Thai Van Vinh, International School & Education.

INTRODUCTION TO GLOBAL LOGISTICS - DR. THAI VAN VINH
INTRODUCTION TO GLOBAL LOGISTICS - DR. THAI VAN VINH

This is a short introduction to the course of Global Logistics by Dr. Thai Van Vinh, International School & Education.

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp
Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

INTRODUCTION TO BUSINESS DECISION ANALYSIS - Dr. Mai Ly
INTRODUCTION TO BUSINESS DECISION ANALYSIS - Dr. Mai Ly

 This is a short introduction to the course of BUSINESS DECISION ANALYSIS by Dr. MAI LY, International School & Education.

INTRODUCTION TO LOGISTICS CASE ANALYSIS - Dr. Chandra
INTRODUCTION TO  LOGISTICS CASE ANALYSIS - Dr. Chandra

This is a short introduction to the course of LOGISTICS CASE ANALYSIS by Dr. CHANDRA, International School & Education.

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN.

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9

QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2018

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL
Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08
KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 3)

INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA
INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA

This is a short introduction to the course ò Comparative Maritime Policies by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2
DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 2

Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ
Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ

Những điều cần biết và tips cho IELTS nội bộ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM

Thông báo về việc xét tốt nghiệp hàng năm

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08
KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ NGÀY 2.6.2018 - CTTT08

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL BUSINESS I by Prof. TORBEN JESSEN, International School & Education.

ĐIỂM THI HỌC PHẦN TACB2 - CTTT08
ĐIỂM THI HỌC PHẦN TACB2 - CTTT08

Điểm thi TACB2 CTTT08

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ
DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ