Tiếng ViệtTiếng Anh

ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS - PROF. IAN NEWMAN

Cập nhật: 04-12-2018 02:26:55 | VIDEO giới thiệu môn học | Lượt xem: 216

This is a short introduction to the course of ORG. BEHAVIOUR AND LEADER RELATIONS by Prof. IAN NEWMAN, International School & Education.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi