Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO KHÓA 09

Cập nhật: 20-05-2019 04:56:32 | Đào tạo | Lượt xem: 1232

Lịch học Giáo dục Quốc phòng cho khóa 09

Các lớp quốc phòng sẽ bắt đầu vào tháng 8 (học cả ngày) với lịch cụ thể như sau:

Tuần 1: 5, 6, 7, 8, 9

Tuần 2: 14, 15, 16 

Tuần 3: 21, 22, 23

Tuần 4: 28, 29, 30

Các lớp khóa trên (08,07,06,...) có thể đăng ký học lại đợt này trong vòng 2 tuần tình từ thứ 2 20/5. 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi