Tiếng ViệtTiếng Anh

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

Cập nhật: 31-01-2019 05:15:31 | Đào tạo | Lượt xem: 2089

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2 - CTTT09, IBL08, GMA08

  • Sinh viên kiểm tra lại điểm của mình. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ Mr. Vượng
  • Hạn khiếu nại điểm: Đến hết ngày 15/02/2019. Sau thời gian này điểm sẽ được nhập vào hệ thống.
  1. ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1.

       2. ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi