Tiếng ViệtTiếng Anh

SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)

Cập nhật: 23-12-2019 01:11:19 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 5530

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

SCHEDULE

Semester II - School year: 2019 - 2020

Ghi chú: thời khóa biểu sẽ được cập nhật liên tục, sinh viên lưu ý kiểm tra thời khóa biểu trước khi đi học.

1. Timetable

https://drive.google.com/file/d/1wEv8TtTz3hLNy4sKK0JdcMIO3i053AXZ/view?usp=sharing

2. Calendar

https://drive.google.com/file/d/1UsG_7WKJM1NuKCH3u8z9NDzkeItlPQTO/view?usp=sharing

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi