Tiếng ViệtTiếng Anh

SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)

Cập nhật: 23-12-2019 01:11:19 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 3966

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020

SCHEDULE

Semester II - School year: 2019 - 2020

Ghi chú: thời khóa biểu sẽ được cập nhật liên tục, sinh viên lưu ý kiểm tra thời khóa biểu trước khi đi học.

1. Timetable

2. Calendar

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi