Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

Cập nhật: 23-01-2019 03:35:05 | Đào tạo | Lượt xem: 1368

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1 & 2 - 01/2019

Lưu ý: Sinh viên tự chuẩn bị giấy thi theo mẫu quy định. Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên.

1. DANH SÁCH THI NLCB I:

2. DANH SÁCH THI NLCB II :

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi