Tiếng ViệtTiếng Anh

Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 17-06-2019 02:08:54 | Đào tạo | Lượt xem: 2120

Ban Đào tạo mở đợt đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2019 - 2020. 

 
1. Thời hạn đăng ký: 10 ngày làm việc từ 17/6/2019 đến 28/6/2019
2. Hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần - Tải TẠI ĐÂY
3. Form đăng ký học phần - Tải TẠI ĐÂY
4. Lịch học kì I 2019 - 2010: Tải TẠI ĐÂY

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi