Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ
DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ

DANH SÁCH THI IELTS NỘI BỘ

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018
THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018
Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018 Học từ thứ 2- thứ 6 trong vòng 3 tuần, từ 7-25/5/2018

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NỘI BỘ VIỆN ĐTQT NĂM HỌC 2017-2018

GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08
GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08

GRADES FOR MIDTERM BASIC ENGLISH 2 - CTTT08

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu (sinh viên mở sheet có tên lớp đăng ký môn học để xem chi tiết)

Thực tập 1 (lớp bổ sung)
Thực tập 1 (lớp bổ sung)

Thực tập 1

DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03
DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03

DANH SÁCH SV CHƯA TỐT NGHIỆP KHOÁ 02 và 03

THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB2 - CTTT08 NGÀY 17/3/2018
THÔNG BÁO THI GIỮA KỲ TACB2 - CTTT08 NGÀY 17/3/2018

Thi giữa kỳ TACB2

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL
LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL

Video giới thiệu môn học International Business 2
Video giới thiệu môn học International Business 2

Dưới đây là video giới thệu môn học International Business 2 do giảng viên Torben Jessen trình bày. 

Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design
Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design

Đây là clip giới thiệu về môn học Seminar I -research methods and design do TS. Nguyễn Cảnh Lam, giảng viên môn học trình bày

Giới thiệu các môn học chuyên ngành IBL
Giới thiệu các môn học chuyên ngành IBL

Giới thiệu các môn học chuyên ngành IBL.

Giới thiệu các môn học chuyên ngành GMA
Giới thiệu các môn học chuyên ngành GMA

Giới thiệu các môn học chuyên ngành GMA

Accounting Principles
Accounting Principles

Đề cương môn học Accounting Principles 

Syllabus môn "Fundamental Logistics"
Syllabus môn "Fundamental Logistics"

Đề cương môn học Fundamental Logistics.

Business Decision
Business Decision

Đề cương môn học Business Decision

Syllabus môn "English Composition"
Syllabus môn "English Composition"

Đề cương môn học English Composition 

CTTT08. FINAL GRADES BASIC ENGLISH 1
CTTT08. FINAL GRADES BASIC ENGLISH 1

FINAL GRADES BASIC ENGLISH 1

LỊCH THI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN 1 - CTTT08
LỊCH THI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN 1 - CTTT08

LỊCH THI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN 1

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN GMA04 VÀ IBL04 (THÁNG 01 NĂM 2018)
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN GMA04 VÀ IBL04 (THÁNG 01 NĂM 2018)

Viện ĐTQT thông báo quyết định tốt nghiệp của sinh viên GMA04 và IBL04 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018
THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu TACB2

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đơt 1 năm 2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH
QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ MIỄN HỌC PHẦN TIẾNG ANH

DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (THÁNG 12/2017)
DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (THÁNG 12/2017)

VIỆN ĐTQT THÔNG BÁO DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 ĐỢT (2/12/2017 & 9-10/12/2017)

ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08
ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08

ĐIỂM MID-TERM TACB1 NGÀY THI 28/10/2017 - CTTT08

Danh sách đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017
Danh sách đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện lấy chứng chỉ kỹ năng mềm tháng 11/2017

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS
THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHIÊN BẢN OFFICE 2013 ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ MOS

Quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017
Quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017

Viện ĐTQT thông báo về quyết định trao thưởng cho sinh viên Viện ĐTQT năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM CÁC ĐỢT CÒN LẠI TỪ 7 - 19/11/2017
DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM CÁC ĐỢT CÒN LẠI TỪ 7 - 19/11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách học kỹ năng mềm các đợt còn lại từ 7-19/11/2017

Quyết định thực tập 2 - GMA05
Quyết định thực tập 2 - GMA05

Viện ĐTQT thông báo Quyết định thực tập 2 cho sinh viên GMA05

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 1 (3,4 THÁNG 11 NĂM 2017)
DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 1 (3,4 THÁNG 11 NĂM 2017)

Viện ĐTQT thông báo danh sách sinh viên lớp Kỹ năng mềm đợt 1 (3,4/11/2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 - CTTT08

DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10/2017
DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10/2017

[DANH SÁCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÁNG 10]

THÔNG BÁO LỊCH HỌC NLCB1 CHO SINH VIÊN CTTT08 THÁNG 10/2017
THÔNG BÁO LỊCH HỌC NLCB1 CHO SINH VIÊN CTTT08 THÁNG 10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch học NLCB1 cho sinh viên CTTT08 tháng 10/2017

DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH CVHT VÀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách cố vấn học tập và chuyên viên phụ trách năm học 2017-2018

BẢO VỆ THỰC TẬP 1
BẢO VỆ THỰC TẬP 1

Ban Đào tạo thông báo lịch BẢO VỆ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH các lớp GMA06 và IBL06.