Tiếng ViệtTiếng Anh

Video giới thiệu môn học International Business 2

Cập nhật: 05-02-2018 07:48:19 | VIDEO giới thiệu môn học | Lượt xem: 318

Dưới đây là video giới thệu môn học International Business 2 do giảng viên Torben Jessen trình bày. 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi