Tiếng ViệtTiếng Anh

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

Cập nhật: 28-08-2018 03:09:02 | Đào tạo | Lượt xem: 1229

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

KẾT QUẢ THI IELTS NỘI BỘ ĐỢT 8/2018 CTTT08

Phòng số 5:

Phòng số 6:

Thời gian phúc khảo: từ ngày 28/8-31/8/2018 tại Ban Đào tạo, Viện ĐTQT.

Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/ bài thi

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi