Tiếng ViệtTiếng Anh

ĐIỂM THI HỌC PHẦN TACB2 - CTTT08

Cập nhật: 08-06-2018 03:39:00 | Đào tạo | Lượt xem: 348

Điểm thi TACB2 CTTT08

ĐIỂM THI TACB2 - CTTT08

SINH VIÊN PHÚC TRA NỘP ĐƠN TẠI BAN ĐÀO TẠO TRONG VÒNG 07 NGÀY KỂ TỪ KHI CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi