Tiếng ViệtTiếng Anh

LỊCH THI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN 1 - CTTT08

Cập nhật: 22-01-2018 09:13:18 | Đào tạo | Lượt xem: 1329

LỊCH THI NGUYÊN LÍ CƠ BẢN 1

Viện ĐTQT sẽ tổ chức thi Nguyên lý cơ bản 1 cho toàn bộ sinh viên CTTT08 vào 8h00 ngày 27.01.2018

Danh sách sinh viên dự thi theo số phòng như sau:

Phòng 401 - C2:

Phòng 402 - C2:

Phòng 406 - C2:

Phòng 407 - C2:

Phòng 501 - C2:

Phòng 502 - C2:

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi