Tiếng ViệtTiếng Anh

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Cập nhật: 29-05-2018 07:29:41 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 1899

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Thời gian: từ 04-22/06/2018
- Sáng : 07h00 - 12h00.
- Chiều: 13h00 - 18h00.
Nhóm học và số phòng có trong file đính kèm.

Danh sách nhóm lớp:

Danh sách sinh viên học lại:

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi