Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

Cập nhật: 29-12-2017 08:34:35 | Đào tạo | Lượt xem: 1541

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB1 - CTTT08 NGÀY 6/1/2018

CÁC ĐIỂM SINH VIÊN CẦN CHÚ Ý CHO KỲ THI CUỐI TACB1 NHƯ SAU:

I. THỜI GIAN THI:

Sáng: 7:30

Chiều: 2:00. Thời gian thi SPEAKING chia làm 2 ca: 2:00 và 2:45 pm. Thời gian cụ thể cho từng sinh viên xem trong danh sách dưới đây.

SINH VIÊN CÓ MẶT TRƯỚC CỬA PHÒNG THI LÚC 7:15 am. SINH VIÊN ĐẾN MUỘN KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA THI.

II. ĐỊA ĐIỂM THI:

Phòng thi theo danh sách đính kèm. Các phòng mượn 1 và phòng mượn 2 được thông báo sau cho sinh viên.

III. NỘI DUNG THI:

SÁNG:

  1. Listening skill: 40 phút bao gồm 10 phút trả lời vào ANSWERSHEET
  2. Reading: 60 phút
  3. Grammar: 20 phút
  4. Writing: 40 phút

CHIỀU:

Speaking skill từ 2:00pm

TỔNG CỘNG: 180 phút

IV. THÍ SINH khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Mang theo bút chì, bút bi và tẩy. TẮT ĐIỆN THOẠI, BALO + TÚI XÁCH ĐỂ TRÊN BỤC GIẢNG NGAY SAU KHI GIÁM THỊ GỌI VÀO PHÒNG THI.

 

V. Sinh viên sau khi xem danh sách thi có bất cứ thắc mắc gì liên hệ cô thương- ban đào tạo TRƯỚC 5:00 PM NGÀY 4/1/2018. Mọi khiếu nại sau thời gian trên đều không được giải quyết.

 

VI. DANH SÁCH SINH VIÊN THI FINAL 6/1/2018

YÊU CẦU SINH VIÊN TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ CÁC

QUY ĐỊNH CỦA PHÒNG THI.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi