Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

Cập nhật: 11-05-2018 01:38:31 | Đào tạo | Lượt xem: 1330

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ TACB2 NGÀY 12/5/2018

CÁC ĐIỂM SINH VIÊN CẦN CHÚ Ý CHO KỲ THI CUỐI TACB2 NHƯ SAU:

I. THỜI GIAN THI:

Sáng: 7:30

Chiều: 2:00. Thời gian thi SPEAKING chia làm 2 ca: 2:00 và 2:45 pm. Thời gian cụ thể cho từng sinh viên xem trong danh sách dưới đây.

SINH VIÊN CÓ MẶT TRƯỚC CỬA PHÒNG THI LÚC 7:15 am. SINH VIÊN ĐẾN MUỘN KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA THI.

II. ĐỊA ĐIỂM THI:

PHÒNG 1-6, NHÀ A4

III. NỘI DUNG THI:

SÁNG:

  1. Listening skill: 40 phút bao gồm 10 phút trả lời vào ANSWERSHEET
  2. Reading: 60 phút
  3. Grammar: 20 phút
  4. Writing: 60 phút

CHIỀU:

Speaking skill từ 2:00pm

 

IV. THÍ SINH khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Mang theo bút chì, bút bi và tẩy. TẮT ĐIỆN THOẠI, BALO + TÚI XÁCH ĐỂ TRÊN BỤC GIẢNG NGAY SAU KHI GIÁM THỊ GỌI VÀO PHÒNG THI.

DANH SÁCH THI SÁNG 12/5/2018:

 

<

 DANH SÁCH THI CHIỀU 12/5/2018:

V. YÊU CẦU CÁC THÍ SINH NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA KỲ THI

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi