Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu IBL05 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu IBL05 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA05 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA05 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA04 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA04 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu GMA03 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu GMA03 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch học môn GDTC
Lịch học môn GDTC

The new schedule for Macroeconomics class
The new schedule for Macroeconomics class

Thời khóa biểu môn Ocean Politics
Thời khóa biểu môn Ocean Politics

Lịch học hai môn tự chọn cho sinh viên lớp IBL0402
Lịch học hai môn tự chọn cho sinh viên lớp IBL0402

Thời khóa biểu các khóa học bổ sung
Thời khóa biểu các khóa học bổ sung

Thời khóa biểu GMA 03 kỳ 2 năm 2015-2016
Thời khóa biểu GMA 03 kỳ 2 năm 2015-2016

Các môn Special topics, Geopolitics of Energy do trục trặc giảng viên chưa confirm được chính xác ngày, sẽ được bổ sung sau và sẽ được sắp xếp để tránh trùng với những lịch học đã có

Thời khóa biểu IBL 04 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu IBL 04 kỳ 2 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu GMA0304 và GMA04 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu GMA0304 và GMA04 kỳ 2 năm học 2015-2016

2 môn Comparative Maritime Policies và The Geopolitics of Energy do trục trặc nên chưa confirm được chính xác ngày nhưng sẽ sắp xếp để không trùng với lịch môn khác

Thời khóa biểu GMA 05 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu GMA 05 kỳ 2 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016

Sang học kỳ mới, tất cả sinh viên IBL khóa 05 sẽ gộp chung thành 1 lớp duy nhất là IBL05

Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016
Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016

Thời khóa biểu học môn Basic English và Lý luận chính trị cho các lớp CTTT06

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN