Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 29-05-2017 03:30:47 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 4390

Khóa 06

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

1. GMA06

2. IBL0601

3. IBL0602

4. IBL0603

5. IBL0604

<

<

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi