Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)

Cập nhật: 22-12-2016 12:00:00 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 564

Ban Đào tạo xin thông báo

Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)

             

               Để hỗ trợ sinh viên mới có IELTS và các sinh viên có nhu cầu, Ban Đào tạo đã mở thêm 01 lớp Toán (bổ sung). Sinh viên nào có mong muốn học môn này, qua văn phòng Ban Đào tạo để đăng ký trước ngày 29/12/2016 (khi đăng ký nhớ mang theo biên lai thu tiền học)

Link cho tài liệu đọc: https://drive.google.com/drive/folders/0B9-ICl1FCvSibE1QN2dwMl9WZ0U?usp=sharing

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi