Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

Cập nhật: 13-06-2017 02:20:49 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 1043

Lớp nâng cao kỹ năng

Ban Đào tạo xin thông báo

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

1. Thời khóa biểu:

- Tuần từ 12/6/2017 - 18/6/2017: tối thứ 5,6: 17h30 - 19h30

- Các tuần tiếp theo: sáng thứ 2,4,6: 8h00 - 10h00

2. Danh sách sinh viên:

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi