Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

Thời khóa biểu chuyên môn

LỊCH HỌC TACB2
LỊCH HỌC TACB2

Thời khóa biểu cho sinh viên năm nhất

TKB Tiếng Anh học kỳ I cho K62 năm học 2021-2022
TKB Tiếng Anh học kỳ I cho K62 năm học 2021-2022

K62 Schedule - Basic and Supplementary English

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61
Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61

Lịch học Quốc phòng - An Ninh K61

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHOA BIỂU K61 HỌC KỲ II  

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời khóa biểu chuyên môn học kỳ I - 1920  

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2
THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2  

SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)
SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020  

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020 

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)
CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019 (UPDATED)

CTTT09. Schedule for Semester II - Academic Year: 2018-2019

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)
SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019 (Updated)

SCHEDULE FOR SEMESTER II - ACADEMIC YEAR 2018 - 2019

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019
Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

Schedule for Semester I - Academic Year: 2018-2019

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp
Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 15-16 THÁNG 9

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018
LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NGÀY 8-9 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2018

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL
Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học ngành GMA và IBL

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018
Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018

Lịch học Giáo dục thể chất 5/2018 Học từ thứ 2- thứ 6 trong vòng 3 tuần, từ 7-25/5/2018

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu (sinh viên mở sheet có tên lớp đăng ký môn học để xem chi tiết)

Thực tập 1 (lớp bổ sung)
Thực tập 1 (lớp bổ sung)

Thực tập 1

THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu TACB2

Thời khóa biểu CTTT08
Thời khóa biểu CTTT08

Thời khóa biểu CTTT08

Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07
Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

Lớp nâng cao kỹ năng

Thời gian biểu lớp ôn IELTS
Thời gian biểu lớp ôn IELTS

Lớp IELTS cho sinh viên thi lại

Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khóa 06

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu IBL04

Thời khóa biểu 05 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu 05 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khóa 05

GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018
GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

GMA07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018
IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

IBL07. SCHEDULE SEMESTER I 2017-2018

Thời khóa biểu các lớp GDTC
Thời khóa biểu các lớp GDTC

Thời khóa biểu các lớp GDTC

Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)
Thời khóa biểu của lớp Toán (bổ sung)

Thời khóa biểu GMA học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu GMA học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu GMA

Thời khóa biểu IBL06 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL06 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL06

Thời khóa biểu IBL05 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL05 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL05

Thời khóa biểu IBL04 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu IBL04 học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu IBL04

Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07
Thời khóa biểu học kỳ 2 - CTTT07

Schedule of CTTT07