Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Cập nhật: 15-07-2020 04:53:45 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 3806

Thời khóa biểu chuyên môn học kỳ I - 1920

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Thời khóa biểu:

Click here: https://drive.google.com/file/d/1IG92xaDxiP2wW7EAqOkYndivsRc9JA_C/view?usp=sharing

2. Thời khóa biểu dạng Calendar:

Click here: https://drive.google.com/file/d/1z7UJ09iS3QZ1qIqkEygbd-fnUfP5LpTD/view?usp=sharing

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi