Tiếng ViệtTiếng Anh

Học bổng và các vấn đề liên quan
Học bổng và các vấn đề liên quan

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Xin phép vắng mặt trong các buổi triệu tập cấp Viện.
Xin phép vắng mặt trong các buổi triệu tập cấp Viện.

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Quy trình trừ điểm rèn luyện và cách nhận thông báo điểm trừ rèn luyện.
Quy trình trừ điểm rèn luyện và cách nhận thông báo điểm trừ rèn luyện.

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Địa chỉ liên hệ và giải đáp thắc mắc dành cho sinh viên
Địa chỉ liên hệ và giải đáp thắc mắc dành cho sinh viên

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.