Tiếng ViệtTiếng Anh

Sứ mạng và tầm nhìn
Sứ mạng và tầm nhìn

Sứ mạng và tầm nhìn của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng 2020-2021

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế

Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trường Đại học Hàng hải Tuyển sinh 2014
Trường Đại học Hàng hải Tuyển sinh 2014

THông tin tuyển sinh của trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thông điệp của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Thông điệp của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thông điệp của Hiệu trưởng