Tiếng ViệtTiếng Anh

HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ
HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ

Có 2 hình thức đăng ký:  - Đăng ký trực tiếp tại văn phòng; - Gửi chuyển phát nhanh.

Lịch thi TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2022 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC QUỐC TẾ NĂM 2022 (dự kiến)

Lịch thi TOEIC NGHE ĐỌC VÀ NÓI VIẾT NĂM 2022 Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC dự kiến trong năm 2022, cụ thể như sau: Mọi thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo sớm nhất lên Page, thí sinh vui lòng cập nhật thường xuyên. FANPAGE: TOEIC ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hoãn ngày thi 22/08/2021
Hoãn ngày thi 22/08/2021

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về việc hoãn ngày thi 22/08/2021 và ngừng nhận hồ sơ đăng ký

Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021
Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 3&4/7/2021.

Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021
Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc hoãn đợt thi ngày 18/07/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 11/4/2021

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 21/03/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Fanpage Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 21/3/2021

Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Dịch vụ khác
Dịch vụ khác

Viện Đào tạo Quốc tế công bố lệ phí các dịch vụ, bao gồm:

Lệ phí đăng ký thi TOEIC
Lệ phí đăng ký thi TOEIC

Lệ phí đăng ký được chia làm 3 loại:

Hủy ngày thi 28/02/2021
Hủy ngày thi 28/02/2021

Ngày thi TOEIC 28/02/2021 sắp tới bị hoãn do không đủ số lượng thí sinh và do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 23+24/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 24/01/2021  

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC Thứ 7 ngày 26/12/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC Thứ 7 ngày 26/12/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 26/12/2020  

THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020
THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO BÀI THI TOEIC QUỐC TẾ NGÀY 27/12/2020 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NGÀY 26/12/2020  

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018. 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018. 

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 27/9/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 27/9/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 27/9/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 27 tháng 9 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 27 tháng 9 năm 2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020. 

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 27/9/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 27/9/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 27/9/2020

Đã có phiếm điểm thi ngày 30/8/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 30/8/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 30/8/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 30/8/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 30/8/2020.

Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020. 

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 30 tháng 8
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 30 tháng 8

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC tháng 8 năm 2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC tháng 8 năm 2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 30/8/2020

THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ HÀNG THÁNG
THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ HÀNG THÁNG

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TỔ CHỨC THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2020

Đã có phiếm điểm thi ngày 26/7
Đã có phiếm điểm thi ngày 26/7

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 26 THÁNG 7

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/7/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/7/2020

   VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/7/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 7
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 7

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 26/7/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 26/7/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 26/7/2020