Tiếng ViệtTiếng Anh

Hoãn ngày thi 22/08/2021
Hoãn ngày thi 22/08/2021

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về việc hoãn ngày thi 22/08/2021 và ngừng nhận hồ sơ đăng ký

Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021
Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 3&4/7/2021.

Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021
Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc hoãn đợt thi ngày 18/07/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 18/07/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 18/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 18/07/2021  

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 04 tháng 07 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 04 tháng 07 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 04/07/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 04/07/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 04/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 04/07/2021  

Thông báo về việc dời ngày thi 30/5, 6/6, 13/6, 27/06
Thông báo về việc dời ngày thi 30/5, 6/6, 13/6, 27/06

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam

THÔNG BÁO KHẨN
THÔNG BÁO KHẨN

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về việc hoãn đợt thi TOEIC ngày 6/6/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 06 tháng 6 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 06 tháng 6 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 06/06/2021

Lịch thi TOEIC tháng 6 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 6 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Lùi lịch thi ngày 30/05/2021
Lùi lịch thi ngày 30/05/2021

Lịch thi ngày 30/5/2021 được lùi xuống ngày 6/6/2021 do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 16 tháng 5 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 16 tháng  5 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 06/06/2021

Đã có phiếu điểm thi 25/4/2021
Đã có phiếu điểm thi 25/4/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 25/4/2021.

Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021
Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI TOEIC NGÀY 25/04/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 25/4/2021

Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021
Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 11/4/2021.

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 11/04/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 25/4/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 25/4/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 25/4/2021

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021
Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc Tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC ngày 16 và 30/05/2021.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 11 tháng 4 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 11 tháng 4 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 11/4/2021  

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 11/4/2021

HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ
HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ

Có 2 hình thức đăng ký:  - Đăng ký trực tiếp tại văn phòng; - Gửi chuyển phát nhanh.

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 21/03/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Fanpage Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 21/3/2021

Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Dịch vụ khác
Dịch vụ khác

Viện Đào tạo Quốc tế công bố lệ phí các dịch vụ, bao gồm:

Lệ phí đăng ký thi TOEIC
Lệ phí đăng ký thi TOEIC

Lệ phí đăng ký được chia làm 3 loại:

Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi
Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi

Địa điểm đăng ký thi và địa điểm thi.

Hủy ngày thi 28/02/2021
Hủy ngày thi 28/02/2021

Ngày thi TOEIC 28/02/2021 sắp tới bị hoãn do không đủ số lượng thí sinh và do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 23+24/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 24/01/2021  

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây