Tiếng ViệtTiếng Anh

Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021
Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI TOEIC NGÀY 25/04/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 25/4/2021

Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021
Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 11/4/2021.

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 11/04/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 25/4/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 25/4/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 25/4/2021

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021
Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc Tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC ngày 16 và 30/05/2021.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 11 tháng 4 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 11 tháng 4 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 11/4/2021  

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 11/4/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 11/4/2021

HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ
HƯỚNG DẪN THI TOEIC QUỐC TẾ

Có 2 hình thức đăng ký:  - Đăng ký trực tiếp tại văn phòng; - Gửi chuyển phát nhanh.

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 21/03/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Fanpage Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 21/3/2021

Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Dịch vụ khác
Dịch vụ khác

Viện Đào tạo Quốc tế công bố lệ phí các dịch vụ, bao gồm:

Lệ phí đăng ký thi TOEIC
Lệ phí đăng ký thi TOEIC

Lệ phí đăng ký được chia làm 3 loại:

Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi
Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi

Địa điểm đăng ký thi và địa điểm thi.

Hủy ngày thi 28/02/2021
Hủy ngày thi 28/02/2021

Ngày thi TOEIC 28/02/2021 sắp tới bị hoãn do không đủ số lượng thí sinh và do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 23+24/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 24/01/2021  

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/12/2020.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC Thứ 7 ngày 26/12/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC Thứ 7 ngày 26/12/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 26/12/2020  

THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020
THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO BÀI THI TOEIC QUỐC TẾ NGÀY 27/12/2020 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NGÀY 26/12/2020  

Lịch thi TOEIC Quốc tế tháng 01 năm 2021
Lịch thi TOEIC Quốc tế tháng 01 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC ngày 24 tháng 01 năm 2021. 

Đã có phiếm điểm thi ngày 23&24/01/2021
Đã có phiếm điểm thi ngày 23&24/01/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 23&24 THÁNG 01

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 22/11/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 22/11/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 22/11/2020.

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 31/10/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 31/10/2020.

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 28/10/2018. 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018. 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018. 

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ONLINE – TOEIC QUỐC TẾ TẠI HẢI PHÒNG
HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ONLINE – TOEIC QUỐC TẾ TẠI HẢI PHÒNG

Để phục vụ cho các thí sinh tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận đăng ký thi TOEIC Quốc tế được dễ dàng hơn. Viện Đào tạo Quốc tế xin hướng dẫn thí sinh đăng ký Online, cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 22 tháng 11 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 22 tháng 11 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Do website đang được nâng cấp nên thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại Fanpage : TOEIC ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM. TẠI ĐÂY

Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020. 

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 31/10/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 31/10/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 31/10/2020