Tiếng ViệtTiếng Anh

ISE EXPRESS 12
ISE EXPRESS 12

Chào mừng các bạn tân sinh viên khóa 06! Click vào hình để xem chi tiết.

ISE EXPRESS 11
ISE EXPRESS 11

Click vào hình để xem chi tiết.

ISE EXPRESS 10 - Số tiếng Anh
ISE EXPRESS 10 - Số tiếng Anh

Click vào hình để xem 

ISE EXPRESS 09
ISE EXPRESS 09

Click vào hình để xem chi tiết.

ISE EXPRESS 08 - English Edition
ISE EXPRESS 08 - English Edition

Click vào hình để xem chi tiết Click on image to read  

ISE EXPRESS 07
ISE EXPRESS 07

Click vào hình để xem.   

ISE EXPRESS 06 - English Edition
ISE EXPRESS 06 - English Edition

Số tạp chí sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế ISE Express đầu tiên được ra mắt bằng tiếng Anh. 

ISE Express 05
ISE Express 05

Click vào hình ảnh để xem.

ISE EXPRESS 04 - Kỷ yếu sinh viên ISE 2014
ISE EXPRESS 04 - Kỷ yếu sinh viên ISE 2014

Click vào hình ảnh để xem chi tiết.

ISE EXPRESS 03
ISE EXPRESS 03

Click vào hình dưới để xem chi tiết.

ISE EXPRESS 02
ISE EXPRESS 02

Click vào hình dưới đây để xem chi tiết

ISE EXPRESS 01
ISE EXPRESS 01

Click vào hình dưới đây để xem chi tiết :  

Giới thiệu tạp chí sinh viên ISE Express
Giới thiệu tạp chí sinh viên ISE Express

Trong tất cả các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, việc tuyên truyền đều cần thiết và đóng vai trò lớn. Chính vì nhu cầu đó,  tạp chí sinh viên ISE Express chính thức ra mắt.

ISE PLUS 03
ISE PLUS 03

Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết : http://issuu.com/aaronlinh/docs/_pdf_-_revised__ise_plus_-_27.6.201/1