Tiếng ViệtTiếng Anh

ISE EXPRESS 07

Cập nhật: 19-04-2015 12:00:00 | Tạp chí sinh viên | Lượt xem: 1462

Click vào hình để xem. 

 

Nội dung chính: 
- Tổ chức hoạt động Hội sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế. 
- Viện Đào tạo Quốc tế đánh giá và trao giải thưởng CLB Xuất sắc. 
- Kinh nghiệm học tập cùng sinh viên quốc tế. 
- Cuộc thi ảnh sinh viên ISE.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi