Tiếng ViệtTiếng Anh

Cơ sở vật chất của CTTT
Cơ sở vật chất của CTTT

Cơ sở vật chất cho việc học tập của Chương trình Tiên tiến bao gồm các khu giảng đường, thư viện và các khu văn phòng.

Cơ sở vật chất cho hoạt động ngoại khóa
Cơ sở vật chất cho hoạt động ngoại khóa

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất cho các hoạt động ngoại khóa của sinh viên bao gồm : văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao.