Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 (Ngày 27/12/2014) & đợt 1 (Ngày 24&25/1/2015)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 8 năm 2014 và đợt 1 năm 2015 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 (Ngày 19/10/2014) & đợt 7 (Ngày 23/11/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 6 & đợt 7 năm 2014 vui lòng xem nội dung file theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B4NKjwWcMSN7VWRxQzB1ZlV5d2s/edit?usp=sharing

Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test
Hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test

Xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn đăng kí thi TOEIC Placement Test sau:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 (Ngày 06/09/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 5 năm 2014 vui lòng xem tại file đính kèm:

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)
Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 (Ngày 03/08/2014)

Thông báo tổ chức thi TOEIC đợt 4 năm 2014 xin vui lòng xem tại file đính kèm:

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014
Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08/06/2014

Thông báo tổ chức thi TOIEC tại trường ĐHHHVN ngày 08.06.2014 Vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm sau:

Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014
Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014

Thông báo tổ chức thi IELTS tại trường ĐHHHVN ngày 24/05/2014