Tiếng ViệtTiếng Anh

TKB Tiếng Anh học kỳ I cho K62 năm học 2021-2022

Cập nhật: 11-10-2021 11:46:21 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 194

K62 Schedule - Basic and Supplementary English

  • Các môn học của K62 sẽ được thực hiện tại Nhà C2, tầng 7, 8, 9 với số phòng tương ứng trong thời khóa biểu.
  • Các lớp học sẽ bắt đầu lúc 8:00 sáng và 14:00 chiều.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng 806.C2 vào Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi