Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

Cập nhật: 07-02-2022 08:54:17 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 193

Thời khóa biểu chuyên môn

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022

Click vào đường link dưới đây để xem thông tin chi tiết:

*Dạng bảng:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17x-wCK5J_C-b7bRZeZE4JEuRk0WOYMPs/edit?usp=sharing&ouid=117038709391007919415&rtpof=true&sd=true

*Dạng Calendar:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zCuaBk6h4ZfNgDdWqqRRxkYdn8K_piI/edit?usp=sharing&ouid=117038709391007919415&rtpof=true&sd=true

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi