Tiếng ViệtTiếng Anh

LỊCH HỌC TACB2

Cập nhật: 07-02-2022 08:30:09 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 105

Thời khóa biểu cho sinh viên năm nhất

THỜI KHÓA BIỂU CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022

Click vào đường link dưới đây để xem thông tin chi tiết:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkKPnY8wOl-9Zd9dvlHOYsIV465l3wp4/edit?usp=sharing&ouid=117038709391007919415&rtpof=true&sd=true

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi