Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Cập nhật: 06-01-2021 09:22:34 | Thời khóa biểu | Lượt xem: 1385

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020 - 2021

HỌC KỲ 2  

1. Link thời khóa biểu:

https://drive.google.com/file/d/1_visdyKUMAqVQ0ojQkP-ZHUDy89sevWK/view?usp=sharing

2. Dạng Calendar:

https://drive.google.com/file/d/1gIFLcBP74fb-lOQvjt2Ndhwt4mq6PEmY/view?usp=sharing

Note: Thời khóa biểu có sự thay đổi liên tục, sinh viên kiểm tra lịch học hàng tuần.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi