Tiếng ViệtTiếng Anh

Hướng dẫn học Online đối với sinh viên Viện đào tạo quốc tế

Cập nhật: 27-03-2020 08:51:45 | Nghiên cứu Khoa học | Lượt xem: 1915

Hướng dẫn học Online đối với sinh viên Viện đào tạo quốc tế

Để đảm bảo tiến độ học tập, Viện đào tạo quốc tế tiến hành thực hiện chương trinh giảng dạy online, dưới đây là hướng dẫn cách đăng nhập phần mềm và sử dụng phần mềm cho sinh viên. 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi