Tiếng ViệtTiếng Anh

NỘI SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SỐ THỨ 8 - THÁNG 9 2020

Cập nhật: 25-08-2020 01:11:47 | Nghiên cứu Khoa học | Lượt xem: 2302

Journal of Student Research Volume 8 - Spring 2020

Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên số 8, phiên bản mùa xuân 2020 là tổng hợp 8 bài nghiên cứu khoa học tiêu biểu của sinh viên Viện Đào tạo quốc tế trong năm học 2019-2020:

1. Defining the factors affect customer loyalty in Vietnam - Nguyen Thi Thuy Linh, Tran Duc Tam, Dang Anh Ha My, Pham Thanh Manh – BMM08. Instructor: Dr. Le Son Tung

2. Factors affect customer satisfaction in Big C - Hai Phong - Nguyen Mai Phuong, Bui Thi Thu Huong, Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Vu Khanh Huyen - BMM08. Instructor: Dr. Le Son Tung

3. Defining the skincare product for young customers (A case study of ISE students) - Nguyen Thi Ngoc Huyen, Bui Thi Kim Khanh, Hoang Dieu Linh, Nguyen Thai Binh, Nguyen Phuong Thao – BMM09. Instructor: Dr. Nguyen Canh Lam

4. Study on leadership development for student of ISE at VMU - Phung Thi Thuy Duong, Dang Thi Phuong, Nguyen Quoc Tien, Mai Thu Giang, Pham Hoang Truc Linh – GMA08.  Instructor: Vu Phuong Thao

5. Define the criteria influencing the dry bulk shipping freight in Vietnamese market - Nguyen Cong Thanh – IBL0801, Vu Thi Viet Trinh– IBL0801, Le Ha Ly– IBL0801 , Dang Huy Hoang– IBL0802. Instructor: Dr. Nguyen Canh Lam

6. Factors affecting online shopping behavior: Case study in ISE students - Vu Hong Nhung, Ngo Thi Phuong Anh, Pham Bich Ngoc, Le Thi Thao, Tran Thi Huong Thao, Doan Cong Dung - BMM09. Instructor: Dr. Nguyen Canh Lam

7. Study on foreign direct investment in maritime affairs in Vietnam - Nguyen Thi Hong Nhung, Quach Chi Hieu, Phung Tuan Long, Pham Ngoc Bich - GMA08. Instructor: Bui Thi Thuy Linh

8. The impact of Covid-19 on work and employment opportunities of ISE students - Tran Thi Giang, Tran Hue Truc, Nguyen Thi Thuy Trang, Tran Tieu Van, Nguyen Hoang Yen, Nguyen Thi Hong Trinh-BMM09. Instructor: Dr. Nguyen Canh Lam

Trong đó, bài số 4, 5 và 7 là 3 trong 10 đề tài NCKH cấp Viện - kết quả của hoạt động hướng dẫn sinh viên Viện Đào tạo quốc tế nghiên cứu khoa học, thuộc phạm vi triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020 của trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ nhân viên và sinh viên Viện ĐTQT nhằm mục đích:

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

- Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức đã học, tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra.

- Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học gắn với thực tiễn.

- Đối với giảng viên, cán bộ nhân viên, việc nghiên cứu khoa học hướng tới việc tạo ra các giá trị khoa học áp dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình và trong lĩnh vực quản lý giáo dục của Viện.

Kết quả triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020 của Viện Đào tạo Quốc tế:

1. Hoạt động triển khai tổ chức NCKH Cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố: 02 đề tài cấp Bộ

2. Hoạt động thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường: 01 đề tài

3. Hoạt động hướng dẫn Sinh viên NCKH: 10 đề tài cấp Viện & 02 đề tài cấp trường

4. Hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và phát hành tài liệu học tập cho sinh viên: Phối hợp với khoa Chuyên môn rà soát, bổ sung học liệu

5. Hoạt động viết bài đăng tập san chuyên đề, tạp chí trong nước và quốc tế:

Hoàn thành nội san khoa học sinh viên – ISE journal (số tháng 09 và tháng 03)

Hoàn thành 05 bài báo (trong đó có 01 bài báo quốc tế)

6. Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề:

Tổ chức 3 buổi thảo luận cho sinh viên các chuyên ngành BMM, IBL

Tham gia 02 hội thảo (có tham gia báo cáo thuyết trình)

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020-2021 của Viện Đào tạo quốc tế:

1. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) Cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố

Thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Mục tiêu đặt ra trong năm học: 02 đề tài

2. Thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường

Đối với cán bộ nhân viên của Viện ĐTQT, định hướng nghiên cứu giải pháp thanh khoản quốc tế trong ngành Logistics

Mục tiêu đặt ra trong năm học: 01 đề tài

3. Công tác tổ chức thực hiện các công trình NCKH sinh viên

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Viện. Truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học trong sinh viên Viện ĐTQT thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, các môn học liên quan; tổ chức các buổi gặp gỡ với các sinh viên quan tâm để giải thích và định hướng cho các em.

Tuyên truyền sâu rộng về nội san nghiên cứu khoa học của Viện cũng như các hoạt động khoa học có sự tham gia của sinh viên thông qua đoàn thanh niên, hội sinh viên, internet và gặp gỡ với cán bộ nhân viên của Viện.

Mục tiêu đặt ra trong năm học: 10 đề tài cấp Viện, trong đó có 02 đề tài cấp trường

4. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và phát hành tài liệu học tập cho sinh viên

Phối hợp với khoa chuyên môn rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy, chương trình đào tạo.

5. Công tác viết bài đăng tập san chuyên đề, tạp chí trong nước và quốc tế

Tham gia viết bài đăng trên các tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, tạp chí Bộ GTVT, các tạp chí khoa học nước ngoài.

Mục tiêu đặt ra trong năm học: 05 bài báo

6. Công tác tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa học và seminar

Tổ chức hội thảo khoa học/seminar cho sinh viên chương trình tiên tiến theo chuyên đề thuộc ngành kinh tế hàng hải và logistics; ngành quản trị kinh doanh và Marketing

Mục tiêu đặt ra trong năm học: 03 hội thảo hoặc seminar

7. Các hoạt động khoa học công nghệ khác

Xuất bản nội san khoa học của sinh viên chương trình tiên tiến.

Mục tiêu đặt ra trong năm học: xuất bản 02 số nội san

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi