Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1 CTTT10

Cập nhật: 12-12-2019 01:16:47 | Đào tạo | Lượt xem: 2162

DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1

DANH SÁCH THI HẾT KỲ MÔN TACB1

THI VIẾT SÁNG NGÀY 14/12/2019

THỜI GIAN: 7:30, SINH VIÊN MANG THEO THẺ SINH VIÊN/ CĂN CƯỚC CD

 

THI NÓI CHIỀU NGÀY 14/12/2019

THỜI GIAN: 14:00, SINH VIÊN MANG THEO THẺ SINH VIÊN/ CĂN CƯỚC CD

 

THI NÓI CHIỀU NGÀY 21/12/2019

THỜI GIAN: 14:00, SINH VIÊN MANG THEO THẺ SINH VIÊN/ CĂN CƯỚC CD

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi