Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng các trường đối tác

Cập nhật: 07-07-2021 02:03:56 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 1878

GV thỉnh giảng trường đối tác

Giảng viên giảng dạy CTTT là giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giảng dạy.  Giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù).

Trong trường hợp đặc biệt, giảng viên thỉnh giảng có thể là các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến các nội dung của học phần, chuyên gia có thể tham gia giảng dạy 1 phần hoặc toàn bộ học phần.

Danh sách giảng viên do Viện ĐTQT đề xuất trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Khoa/Viện chuyên môn, trình Hiệu trưởng phê duyệt theo kế hoạch năm học.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG TỪ CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC

1. Dr. Hà Anh Tuấn, Trường Học Viện Ngoại giao, Hà Nội

2. Dr. Hà Công Anh Bảo, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

3. Dr. Hồ Đình Bảo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

4. Hoàng Anh Duy, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

5. Dr. Hoàng Thị Tuấn Oanh, Trường Học viện Ngoại giao, Hà Nội

6. Hoàng Tuấn Dũng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

7. Dr. Lê Thanh Hà, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

8. Dr. Nguyễn Bình Minh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

9. Dr. Nguyễn Hải Ninh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

10. Dr. Nguyễn Hoàng Ánh, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

11. Dr. Nguyễn Quỳnh Hoa, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

12. Dr. Nguyễn Thị Kim Chung, Trường Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội

13. Dr. Nguyễn Thị Minh Trang, Trường Học viện Ngoại giao, Hà Nội

14. Dr. Nguyễn Thị Thùy Vinh, Trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội

15. Dr. Nguyễn Thị Tường Anh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

16. Dr. Nguyễn Thùy Minh, Trường Học viện Ngoại giao, Hà Nội

17. Dr. Nguyễn Tuấn Việt, Trường Học viện Ngoại giao, Hà Nội

18. Dr. Nguyễn Văn Đắc, Trường ĐH Thủy lợi, Hà Nội

19. Nguyễn Văn Đại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

20. Dr. Phạm Thanh Hà, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

21. Dr. Phạm Thị Mỹ Hạnh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

22. Dr. Phan Thế Công, Trường ĐH Thương Mại, Hà Nội

23. Dr. Tạ Văn Cánh, Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội

24. Dr. Tống Thanh Trung, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội

25. Dr. Trần Thăng Long, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội

26. Dr. Trần Thị Ngọc Quyên, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội

Visiting Lecturer's CV: https://drive.google.com/drive/folders/16eZPfh-BaqZO4fzbj9wiiMMvAjNjguOp?usp=sharing

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi