Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Khoa Hàng Hải

Cập nhật: 05-07-2021 03:58:59 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 906

Giáo viên Khoa HH

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.

Bộ môn Luật Hàng hải 

 

Địa chỉ: Phòng 210 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trưởng Bộ môn:

1. TS. Nguyễn Thành Lê 

Email: nguyenthanhle@vimaru.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn:

2. TS. Lương Thị Kim Dung

Email: luongthikimdung@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên trong bộ môn:

3. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Email: mncuong@vimaru.vn

4. CN. Phạm Thanh Tân

Email: phamthanhtan@vimaru.edu.vn 

5. ThS. Đỗ Công Hoan

Emaildoconghoan@vimaru.edu.vn

6. ThS. Trần Gia Ninh

Email: trangianinh@vimaru.edu.vn

7. ThS. Bùi Hưng Nguyên

Email: buihungnguyen@vimaru.edu.vn

8. ThS. Nguyễn Bá Thắng

Email: nguyenbathang@vimaru.edu.vn

9. TS. Đỗ Văn Cường

Email: dovancuong@vimaru.edu.vn

10. ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Email: nguyentuananh@vimaru.edu.vn

11. ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

Email: hanhhth.hh@vimaru.edu.vn

12. ThS. Nguyễn Văn Trưởng

Email: nguyenvantruong@vimaru.edu.vn

13. ThS. Vũ Đăng Thái

Email: vudangthai@vimaru.edu.vn

14. ThS. Nguyễn Đình Thúy Hường

Email: huongndt.hh@vimaru.edu.vn

15. ThS. Trịnh Thị Thu Thảo

Email: thaottt@vimaru.edu.vn

16. ThS. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Email: quynhhtn@vimaru.edu.vn

17. CN. Nguyễn Viết Hà

Email: hanv.hh@vimaru.edu.vn

18. ThS. Nguyễn Lê Kim Phúc

Email: phucnlk.hh@vimaru.edu.vn

19: CN.Trần Lê Thu Trang

Email: Trangtlt@vimaru.edu.vn 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi